1 Ορεκτικό και 1 Κύριο πιάτο, και 1 Αωαψυκτικό ή 1 Μπύρα!

1 Ορεκτικό και 1 Κύριο πιάτο, και 1 Αωαψυκτικό ή 1 Μπύρα!

Ορεκτικό

Κρεμμυδόσουπα ή

Μαρούλι-άνηθος ή

Φέτα σογανάκι ή

Μπουγισυρντι

Κύριο πιάτο

Συμπεθεριό (ρατατουλί) ή

Μπιφτέκια φούρνου με πατάτες

Πότα

1 Αναψυκτικό ή

1 Μικρή Μπύρα 330ml

ΜΟΝΟ 8,00 ΕΥΡΟ